επικοινωνία για την ύλη του site: kolliatsa@alphamag.gr

επικοινωνία για προβολή μέσω του site: foudedaki@alphamag.gr

επικοινωνία για τους διαγωνισμούς του site: hello@alphamag.gr

επικοινωνία για την αγορά παλαιότερων τευχών του περιοδικού: hello@alphamag.gr

τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 100 80 80 (εσωτ. 101)

ALPHA EDITIONS AE

Γράμμου 71, ΤΚ 15124, Μαρούσι