ΙΧΘΥΕΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προβλέψεις από 3 έως 10 Αυγούστου

Χαρά ζωής υπόσχεται η Αφροδίτη, που κυριαρχεί στον άξονα έρωτες/φιλίες (έως και 11/8), αρκεί να αποφύγετε τη ζήλια ή την κτητικότητα. Αυτή η εύνοια αναβαθμίζει και την αισθηματική ζωή αν αποφύγετε τρίτους που ανακατεύονται προκαλώντας ακόμα και εκρηκτικές εντάσεις. Αναζητήστε νέα πηγή εσόδων. Χρειάζεστε ψυχοσωματική τόνωση.